Οι απαιτήσεις του Δημοσίου, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, από την Τηλέτυπος
ανέρχονται σε 33.927.742 ευρώ.

Εξ αυτών, τα 28.787.385 είναι κεφάλαιο και τα υπόλοιπα 5.136.965 ευρώ, προσαυξήσεις. Τα ποσά αυτά ενδέχεται να έχουν αυξηθεί. Το ΕΦΚΑ απαιτεί από την Τηλέτυπος ποσό 8.770.847 ευρώ, από τα οποία τα 7.113.448 είναι προς το ΙΚΑ ΤΕΑΜ, 1.582.639 ευρώ προς το ΤΣΠΕΑΘ, ενώ 74.760 ευρώ αφορούν οφειλή προς το ΤΣΜΕΔΕ.

typologies.gr