Απάντηση της αριθ. πρωτ. 2805/25-10-2018 Ερώτησης των Βουλευτών κ. Γ. Στύλιου, κ. Σ. Γιαννάκη και κ. Κ. Καραγκούνη και της αριθ. πρωτ. 333/12-10-2018 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Γ. Στύλιου, που μας διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 931/138827/30-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης και Αναφοράς, σημειώνεται ότι η Λιμενική Αρχή Πρέβεζας αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη προσοχή το θέμα του ελέγχου της παράνομης αλιείας, δίνοντας έμφαση περισσότερο στην περιοχή εντός του Αμβρακικού κόλπου αλλά και στις ακτές
του Ιονίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες (δύσβατες περιοχές με πυκνή βλάστηση, μεγάλες αποστάσεις από την έδρα της Λιμενικής Αρχής κ.λπ.). Για την πάταξη δε της παράνομης αλιείας, κατά τα τελευταία έτη, στις περιπολίες συνδράμει και η Λιμενική Αρχή
Λευκάδας, ενώ το Λιμεναρχείο Πρέβεζας δραστηριοποιείται πλέον με νέο πλωτό περιπολικό
σκάφος.

Από τους διενεργηθέντες ελέγχους, κατά τα έτη από το 2015 έως και σήμερα, έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για 492 παραβάσεις με ύψος προστίμου που ανέρχεται στο ποσό των 120.740€, ενώ έχουν κατασχεθεί 912 αλιευτικά εργαλεία και δίχτυα.

Παράλληλα, το Λιμεναρχείο Πρέβεζας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Φορέα Αμβρακικού, με υπαλλήλους του οποίου συχνά διενεργεί ελέγχους για την πάταξη της λαθραλιείας, ενώ επίσης συνεργάζεται με τους Αλιευτικούς Συλλόγους Πρέβεζας, Άρτας και
Αιτωλοακαρνανίας, με τους οποίους κατά καιρούς διενεργούνται συσκέψεις για θέματα λαθραλιείας και για τους τρόπους αντιμετώπισης αυτής.

Ο Υπουργός

Φώτης Κουβέλης

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ. Στύλιος, Σ. Γιαννάκης και Κ. Καραγκούνης, για τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας πληροφορούµε τα εξής:

Όσον αφορά στον έλεγχο και στην επιβολή κυρώσεων για τη διενέργεια παράνοµης αλιευτικής δραστηριότητας, σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας (ν.δ. 420/1970, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον ν. 1740/1987
και τον ν. 2040/1992), για τους παραβάτες της αλιευτικής νοµοθεσίας προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις (πρόστιµα, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση αλιευµάτων κ.λπ.).

Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος και η αστυνόµευση της αλιευτικής δραστηριότητας στα θαλάσσια ύδατα, καθώς και η επιβολή κυρώσεων και προστίµων στους παραβάτες των διατάξεων της αλιευτικής νοµοθεσίας, αποτελούν αρµοδιότητες του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος του συνερωτώµενου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ασκούνται στη θαλάσσια περιοχή του Αµβρακικού Κόλπου από τις κατά τόπους Λιµενικές αρχές.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙ∆ΟΥ