Συνεδρίασαν σήμερα οι Εκτελεστικές Επιτροπές της ΕΝ.Π.Ε. και της Κ.Ε.Δ.Ε, με κεντρικό θέμα την επικείμενη Μεταρρύθμιση και Ανασυγκρότηση της Αυτοδιοίκησης της χώρας, καθώς και με κατεπείγοντα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. 

H Αυτοδιοίκηση της Ελλάδος ενωμένη, μπαίνει για μια ακόμη φορά μπροστά, σε μια δύσκολη συγκυρία για την Πατρίδα και την κοινωνία μας.

Όπως συνέβη και στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι και σήμερα, αποφασίσαμε να ενώσουμε δυνάμεις, να συνθέσουμε απόψεις, να διεκδικήσουμε ρόλους κι ευθύνες, για να διαχειριστούμε σε συνεργασία με το Κεντρικό Κράτος και προς όφελος των πολιτών, κρίσιμα ζητήματα, όπως η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοιού και το μεταναστευτικής κρίσης.

Η Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις, τα μέσα και το προσωπικό της, τόσο για την προστασία της δημόσιας υγείας, όσο και για τη διαχείριση του προσφυγικού- μεταναστευτικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τα Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. και της Κ.Ε.Δ.Ε.

Δεσμευτήκαμε να καταρτίσουμε έναν κοινό Οδικό Χάρτη, ενόψει της επικείμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης για τη Μεταρρύθμιση στο Κράτος και την Ανασυγκρότηση της Αυτοδιοίκησης. 

Παράλληλα, από κοινού προτείνουμε συγκεκριμένες αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους, με στόχο την αντιμετώπιση των παθογενειών που μας κρατούν καθηλωμένους, την αναπτυξιακή αναγέννηση της χώρας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, στηριζόμενοι στις κοινές μας θέσεις, όπως εκφράσθηκαν στο Κοινό Συνέδριο Ε.Ν.Π.Ε. – Κ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2018. 

Διεκδικούμε μια πραγματική Μεταρρύθμιση με νέους ρόλους, ευθύνες κι αρμοδιότητες,  αλλά και τους απαραίτητους πόρους και το προσωπικό για να ανταποκριθούμε σε αυτές.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει να καταγράφουμε και να κωδικοποιούμε τις προτάσεις μας και προετοιμάζουμε το κοινό Συνέδριο Κ.Ε.Δ.Ε. &  ΕΝ.Π.Ε., πάνω στο οποίο θα τοποθετηθούν όλα τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης της χώρας.

Θα προηγηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. & Κ.Ε.Δ.Ε. προκειμένου να επικυρωθούν τα όσα συζητήθηκαν σημερινή κοινή συνεδρίαση.