Τα αποτελέσματα για την εκλογή νέου Δ.Σ., της Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ έχουν ως ακολούθως:

Ψήφισαν 787

Λευκά-Άκυρα 57

Έγκυρα 732

ΔΑΚΕ:  268  ΠΟΣΟΣΤΟ 36.71%

Συμμαχία: 160 ΠΟΣΟΣΤΟ 21.92%

Συμμετοχή:125  ΠΟΣΟΣΤΟ 17.12%

Α.Ε.Κ.  97  ΠΟΣΟΣΤΟ  13.29%

Α.Σ. ΠΑΜΕ 80 ΠΟΣΟΣΤΟ 10.96%

Εκλέγονται:

ΔΑΚΕ: Κατσίφας Γεώργιος, Αποστολάκης Νικόλαος, Καραγιάννης Βασίλειος.

Συμμαχία: Μίκροβας Αντώνιος, Διαμαντής Δημήτριος.

Συμμετοχή: Καρανίκας Σωτήριος, Κομπορόζος Γεώργιος.

Α.Ε.Κ.: Κορδάτος Κώστας.

Α.Σ. ΠΑΜΕ: Ζησιμοπούλου Βασιλική.

Εκλέγονται:

ΔΑΚΕ: Κατσίφας Γεώργιος, Αποστολάκης Νικόλαος, Καραγιάννης Βασίλειος.

Συμμαχία: Μίκροβας Αντώνιος, Διαμαντής Δημήτριος.

Συμμετοχή: Καρανίκας Σωτήριος, Κομπορόζος Γεώργιος.

Α.Ε.Κ.: Κορδάτος Κώστας.

Α.Σ. ΠΑΜΕ: Ζησιμοπούλου Βασιλική.