Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνήλθε εκτάκτως σήμερα την 11/1/2018 και ώρα 13:00 μ.μ. και απεφάσισε την 15/1/2018, ημέρα Δευτέρα, όλοι οι συνάδελφοι να απέχουμε των καθηκόντων μας εις ένδειξη διαμαρτυρίας του υπό ψήφιση νομοσχεδίου περί διαμεσολαβήσεως, χωρίς να ληφθεί υπόψη η απόφαση της Ολομελείας των Προέδρων των Δ.Σ. της χώρας περί αποσύρσεως του νομοσχεδίου, προκειμένου α) να τεθεί εις τη νόμω προβλεπόμενη διαβούλευση και β) να αρθεί η υποχρεωτικότητα της διαδικασίας της διαμεσολάβησης.

Εξαιρούνται της αποχής οι υποθέσεις στις οποίες υφίσταται ζήτημα παραγραφής ή προθεσμίας.