Γίνεται γνωστό σε όλους τους πολίτες του Δήμου μας και ιδιαίτερα της Δ.Κ. Αστακού, ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έκανε δεκτό το αίτημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου μας, και με την υπ’ αριθ. Ε189 Τροπ.0 Συλλογική Απόφαση (υπ’ αριθ. Πρωτ. 128431/30-11-18) ΑΔΑ: 66Α4465Χ18 -6ΗΛ ενέκρινε την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 τα παρακάτω έργα:

  1. «Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτών εξεδρών στο Λιμάνι του Αστακού (θέση εσχατολάγκαδο)», Συνολικού Προϋπολογισμού 105.000,00€.
  2. «Βελτίωση Αλιευτικού Καταφυγίου Αστακού», Συνολικού Προϋπολογισμού 100.000,05€