Η ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τρέχουσα εβδομάδα  2-8 Δεκεμβρίου 2019

Συνεδριάσεις Επιτροπών, Βρυξέλλες

Θέματα:

  • Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα/Lagarde (Δευτέρα)
  • Βιοποικιλότητα/COP15 (Τρίτη)
  • Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές (Τρίτη)
  • Καταπολέμηση της φορολογικής απάτης (Τρίτη)
  • Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2018 (Τετάρτη)
  • Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (Τρίτη)
  • Διάσκεψη των Προέδρων (Πέμπτη)
  • Ημερολόγιο Προέδρου ΕΚ, Νταβίντ Σασόλι
  • Συνέντευξη Τύπου