Οι ΑΝ.ΕΛ. προτείνουν η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας να γίνεται απευθείας από τον Λαό και να μπορεί κάποιος να προταθεί για το αξίωμα αρκεί να μην έχει κώλυμα και η πρόταση να συνοδεύεται από 10.000 υπογραφές.

Επίσης, προβλέπει ο ΠτΔ να μπορεί μια φορά το χρόνο να αποπέμψει και πάλι στη Βουλή νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί. Και αν το νομοσχέδιο ψηφιστεί και πάλι από 180 βουλευτές τότε θα είναι υποχρεωμένος να το υπογράψει και να το στείλει στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για δημοσίευση.

Ακόμα ο ΠτΔ θα μπορεί να υποβάλλει στην Βουλή αίτημα για διενέργεια δημοψηφίσματος για σοβαρό εθνικό θέμα. Ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορεί για δεύτερη φορά να αρνηθεί στον ΠτΔ να προβεί σε διάγγελμα.

Τι ζητούν οι ΑΝ.ΕΛ. για εκλογές και Πανεπιστήμια

Για τις εθνικές εκλογές προτείνει την καθιέρωση παγίως του συστήματος της απλής αναλογικής. Ορίζεται ως ανώτατο όριο εκλογής τις τρεις συνεχόμενες βουλευτικές και πλήρεις θητείες, εκτός από τους αρχηγούς των κομμάτων.

Καθιερώνεται η δυνατότητα των απόδημων να ψηφίζουν στα προξενεία και τις πρεσβείες που διαμένουν στο εξωτερικό. Οι ομογενείς θα μπορούν να εκλέγουν 15 βουλευτές , μέσα από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, η κατανομή των εδρών θα γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής κατά περιφέρεια. Οι βουλευτές της ομογένειας θα έχουν γνωμοδοτική ψήφο.

Κατεβάστε εδώ ολόκληρο το κείμενο με τις προτάσεις των Ανεξαρτήτων Ελλήνων

Για το νόμο ευθύνης υπουργών να ακολουθείται η κοινή διαδικασία του Κώδικα ποινικής δικονομίας όπως για όλους τους πολίτες. Ενώ για την ηγεσία της Δικαιοσύνης εισάγεται η διαδικασία της κληρωτής δημοκρατίας με την εκλογής τους δια κλήρωσης από τους επικρατεστέρους.

Η πρόταση των ΑΝ.ΕΛ. σε ό, τι αφορά τα ΑΕΙ είναι υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων και σε συμπράξεις δημοσίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με την προϋπόθεση ότι το 15% των θέσεών τους θα το διαθέτουν με υποτροφίες σε παιδιά οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών, πολύτεκνες οικογένειες και οικογενειών με ΑΜΕΑ.

Επίσης εξομοιώνονται οι τρίτεκνες οικογένειες με τις πολύτεκνεςενώ προτείνει να υπάρξει και διάταξη μεταξύ άλλων που θα προβλέπει ότι φόροι, τέλη και εισφορές οποιαδήποτε μορφής και είδους απαγορεύεται συνολικά να υπερβαίνουν το 50% του φορολογητέου εισοδήματος.

newsit.gr