Δ.Ε.Υ.Α. Ι.Π. Μεσολογγίου: Διακοπή νερού στο Λεσίνι

Από την Διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α. Ι.Π. Μεσολογγίου έχει ανακοινωθεί πως έχει διακοπεί η υδροδότηση στο Λεσίνι λόγω βλάβης στο αντλιοστάσιο ύδρευσης.

Να σημειωθεί ότι συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Ι.Π. Μεσολογγίου εγκαθιστά νέα αντλία.