Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. που έχει ως μέλη της 116 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας, διοργάνωσε ημερίδα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας του Νερού στις 17 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή στην Αθήνα, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων με θέμα : «Εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου στις επιχειρήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης της χώρας μας – Οδηγός δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τον ν. 4412/2016».

Την ΔΕΥΑΝ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Θωμάς Κοτρωνιάς και ο Γενικός Διευθυντής Δημήτριος Κότσαλος.

Τα δυο βασικά ζητήματα που ετέθησαν ήταν α. η αντιμετώπιση του προβλήματος του μη ανταποδοτικού νερού στις ΔΕΥΑ με στόχο τη υιοθέτηση ενιαίας μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου στα δίκτυα ύδρευσης και β. ο ολοκληρωμένος οδηγός δημοσίων συμβάσεων – έργων – μελετών προμηθειών και υπηρεσιών της ΔΕΥΑ σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Κύριοι ομιλητές ήταν υψηλόβαθμα στελέχη της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων.

Όπως δήλωσε ο Θωμάς Κοτρωνιάς «η μείωση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης αποτελεί μια μεγάλη προτεραιότητα για την ΔΕΥΑΝ, καθώς τιμολογείται το 60% του νερού που αντλείται. Το έργο της τηλεμετρίας, το οποίο ευρίσκεται σε επίπεδο διαγωνισμού από την ΔΕΥΑΝ, θα συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό του προβλήματος. Επίσης, με τον νέο ολοκληρωμένο οδηγό δημοσίων συμβάσεων – έργων – μελετών προμηθειών ουσιαστικά καταργούνται οι απευθείας αναθέσεις, μια κίνηση η οποία αναντίρρητα είναι προς την σωστή κατεύθυνση και αποτελεί πάγιο αίτημα της κοινωνίας».