Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης έδωσε, λόγω της αυξημένης ζήτησης, τη δυνατότητα σε όλα τα Δ.ΙΕΚ να εγγράψουν και άλλους καταρτιζόμενους στις εγκεκριμένες ειδικότητες Α Εξαμήνου.

Το Δ.ΙΕΚ Αγρινίου καλεί υποψήφιους καταρτιζόμενους να αιτηθούν την εγγραφή τους προσκομίζοντας τα πιο κάτω δικαιολογητικά (μέχρι την Παρασκευή 20/10 και ώρες 12.00 – 20.00).

Τα δικαιολογητικά είναι:

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.).
  3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην προσωρινή αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί είναι ελάχιστες και σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 26410 57872.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ