Η χώρα μας έχει την απόλυτη ανάγκη τμήματα πολιτισμικής διαχείρισης και κυρίως το Αγρίνιο έχει ανάγκη το τμήμα Δ.Π.Π.Ν.Τ. να παραμείνει ως έχει.

 • Οι νέες τεχνολογίες(ψηφιακός πολιτισμός) με την πολιτισμική διαχείριση είναι το μέλλον και σε καμία περίπτωση ένα ιστορικό αρχαιολογικό δεν έχει κάτι κοινό για να θεωρείται μετεξέλιξη για το τμήμα.
 • Η κατάργηση του τμήματος ΔΠΠΝΤ και η ίδρυση τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας πάει για ακόμα μια φορά την Παιδεία της χώρας όλο και πιο πίσω !!
 • Η ίδρυση του τμήματος Ιστορικού Αρχαιολογικού ΔΕΝ θα έχει έδρα το Αγρίνιο !!!
 • Γίνονται πολλές προσπάθειες να μεταφερθεί το τμήμα στην Πάτρα έτσι ώστε “να μην είναι αποκομμένο“από την σχολή Ανθρωπιστικων σπουδών που εδρεύει στην Πάτρα
 • Αποτέλεσμα:
 • Το Αγρίνιο θα χάσει ένα πολύ καλό τμήμα πολιτισμού σύγχρονο και αναγκαίο που έχει πιστοποιημένο πρόγραμμα (ΑΔΙΠ)
 • Οι φοιτητές του ΔΠΠΝΤ θα χάσουν τα προνόμια που έχουν πο το τμήμα και θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εύρεσης εργασίας στο μέλλον
 • Και το καινούργιο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας θα βγάζει φοιτητές οι οποίοι δεν θα δουλέψουν ΠΟΤΕ πάνω στο αντικείμενο σπουδών τους !!
 • Η έρευνα των Γραφείων Διασύνδεσης των ελληνικών πανεπιστημίων προκύπτει ότι οι Ιστορικοί και Αρχαιολόγοι έχουν το υψηλότερο ποσοστό ανέργων (17,1%).
 • Παραμένουν άνεργοι για επτά με εννέα χρόνια, από τότε που πήραν πτυχίο. Έχουν το χαμηλότερο ποσοστό σταθερής απασχόλησης (41,6%), το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό επισφαλούς απασχόλησης και ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απόλυτης αντιστοιχίας σπουδών με το αντικείμενο εργασίας.
 • Χαρακτηριστική είναι η έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την οποία διαπιστώθηκε ότι μόνο το 60,3% των πτυχιούχων του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας εργάζεται και μάλιστα από αυτούς το 42,3% απασχολείται σε τομείς μη σχετικούς με τις σπουδές του.