Όπως ήταν αναμενόμενο. η ΔΕΗ επικαλείται το νομικό πλαίσιο ότι την εμποδίζει να δώσει ανταποδοτικό τέλος από τη Λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Κρεμαστών. Το νομικό πλαίσιο ως γνωστό, αλλάζει από τις κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, οπότε το μαχαίρι και το πεπόνι είναι στο υπουργείο Ενέργειας και στους βουλευτές.
Λογικά το διεκδικητικό πλαίσιο των Αιτωλοακαρνανικών φορέων , μετά και τη θετική στάση της Περιφέρειας Στερεάς θα ισχυροποιηθεί, εφόσον υπάρξει  και θετική απόφαση από την ΚΕΔΕ και την Ευρωπαϊκή επιτροπή στην ερώτηση Γραμματικάκη.