Διαγωνισμό για την προμήθεια 197 χιλ. νέων «έξυπνων» μονοφασικών και τριφασικών μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με μόντεμ, για την πραγματοποίηση της τηλεμέτρησης, προκήρυξε ο ΔΕΔΔΗΕ. Οι νέοι μετρητές προορίζονται τόσο εγκατάσταση σε νέες παροχές όσο και για αντικαταστάσεις παλαιών ηλεκτρομηχανικών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 15.921.000 ευρώ (ποσό πλέον ΦΠΑ) και αναλύεται ως εξής: 10.614.000 ευρώ και 5.307.000,00 (ποσό που αντιστοιχεί στο δικαίωμα προαίρεσης). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών έχει οριστεί για τις 20 Μαΐου 2019 ενώ η αποσφράγισή τους τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 24 Μαΐου.

Οι εν λόγω μετρητές θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών Χαμηλής Τάσης. Πιο συγκεκριμένα, στο διαγωνισμό προβλέπεται η προμήθεια:

– 124.800 μονοφασικών “έξυπνων’’ ηλεκτρονικών μετρητών Χ.Τ. με τηλεχειριζόμενο διακόπτη φορτίου, μέγιστης έντασης 60Α

– 93.600 μέσων επικοινωνίας (Modem) για τους ανωτέρω μονοφασικούς “έξυπνους” ηλεκτρονικούς μετρητές Χ.Τ.

– 72.000 τριφασικών “έξυπνων’’ ηλεκτρονικών μετρητών Χ.Τ. με τηλεχειριζόμενο διακόπτη φορτίου, μέγιστης έντασης 60Α

– 54.000 μέσων επικοινωνίας (Modem) για τους ανωτέρω τριφασικούς “έξυπνους” ηλεκτρονικούς μετρητές Χ.Τ.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή την περίοδο βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης του ΣτΕ για τον πιλοτικό διαγωνισμό που προβλέπει την εγκατάσταση 200 χιλ. μετρητών και θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για τον «μεγάλο» διαγωνισμό προς αντικατάσταση των περίπου 7,5 εκατ. «χελώνων» σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο εν λόγω διαγωνισμός ωστόσο έχει καθυστερήσει σημαντικά λόγω της προσφυγής της κοινοπραξίας ΟΤΕ-Intrakat-Intrasoft International για ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ να ανακηρύξει προτιμητέο μειοδότη την Intracom Telecom.

Ανάλογη σύμβαση για την προμήθεια μετρητών είχε υπογραφεί και την προηγούμενη χρονιά ενώ είχε συνοδευτεί και από διαγωνισμό για την προμήθεια καρτών SIM και μόντεμ προκειμένου να υποστηριχθούν οι απομακρυσμένες λειτουργίες των νέων μετρητών προς παραλαβή.

Ανάδοχοι για την προμήθεια των «έξυπνων» μετρητών από τον προηγούμενο διαγωνισμό είχαν αναδειχθεί η Holley και η Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Κωνσταντινίδης Α.Ε.

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω προμήθειες δεν αφορούν το πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιεί ο Διαχειριστής, στα πλαίσια του οποίου, είναι συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να προμηθευτεί τον απαιτούμενο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

Φίλιππος Παναγόπουλος – ypodomes.com