Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκε το ζήτημα αποκατάστασης του θεάτρου «Απόλλων» της Πάτρας, το οποίο ο κ. Διδασκάλου χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο για την πόλη αυτή την περίοδο, σημειώνοντας την ανάγκη το έργο να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας έκανε λόγο για ένα εμβληματικό μνημείο και έργο πρώτης προτεραιότητας. Εξετάστηκαν όλοι οι τρόποι με τους οποίους το έργο μπορεί να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και συμφωνήθηκε, το Υπουργείο Πολιτισμού να αναλάβει όλες τις διαδικασίες των αναγκαίων μελετών.

Σημειώνεται ότι για το έργο υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς το έργο είναι ενταγμένο στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξης της Πάτρας και συγκεκριμένα στο σκέλος «επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων και προώθηση δράσεων βιώσιμης κινητικότητας».

Επίσης, συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Υπουργείου Πολιτισμού με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που θα χρηματοδοτήσει μελέτη για τη δημιουργία διαχρονικού μουσείου στις Αποθήκες Παπαπέτρου στο Αγρίνιο, την οποία θα εκπονήσει το ΥΠΠΟ με στόχο το έργο να είναι να είναι ώριμο, προκειμένου να ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας. 

Ακόμα, συζητήθηκε το ζήτημα αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου «Στράτου», για την οποία υπήρξε πρόσφατα έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την εκπόνηση μελέτης, βάσει της οποίας θα εκτελεστούν οι εργασίες αναστύλωσης του σημαντικού μνημείου με χρηματοδότηση 700.000 περίπου ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας.

Επίσης, στη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκε η πορεία έργων πολιτισμού που είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 5,6 εκατ ευρώ.

Πρόκειται για την αποκατάσταση του Ξενοκράτειου στο Μεσολόγγι και τη μετατροπή του σε Μουσείο που βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης, την Ψηφιοποίηση Συλλογών Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών που είναι ενταγμένο στο ολοκληρωμένο, στρατηγικό, αναπτυξιακό σχέδιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της Πάτρας και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία, την Αποκατάσταση και Αναβάθμιση του Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία που βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης, το Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Δήμου Αγρινίου που αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και υπηρεσιών διαχέοντας τα οφέλη της ψηφιακής οικονομίας στην κοινωνία και το Σπίτι του Τουρίστα της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου που αφορά την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών ολοκλήρωσης θεματικών τουριστικών διαδρομών της περιοχής του Μεσολογγίου.