Σε δημοπράτηση είναι τα Βασικά έργα αποχέτευσης λυμάτων, παραλιακών υποζωνών Α6 και Α7 πόλεως Πατρών και συναφείς εργασίες. Το έργο αφορά στην κατασκευή των απαραίτητων έργων συλλογής και μεταφοράς στον βιολογικό καθαρισμό, των λυμάτων της δυτικής παραλιακής περιοχής της Πάτρας.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πατρών (Δ.Ε.Υ.Α.Π.). Το κόστος ανέρχεται σε 10,2εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 8,3εκατ.ευρώ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου και η αποσφράγιση των προσφορών στις 27 Νοεμβρίου.

Η διάρκεια της σύμβασης έχει ορισθεί σε 24 μήνες και εφόσον δεν υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στην έναρξη ή παρατάσεις της τότε θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας. Το έργο αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών εταιρειών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην κατασκευή των απαραίτητων έργων συλλογής και μεταφοράς στον βιολογικό καθαρισμό, των λυμάτων της δυτικής παραλιακής περιοχής της Πάτρας. Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται να κατασκευαστούν παραλιακοί συλλεκτήριοι αγωγοί, κυρίως επί της οδού Ακτής Δυμαίων, με τους οποίους συλλέγονται τα λύματα από τους υπάρχοντες παντορροϊκούς αγωγούς.

Επίσης, προβλέπεται να κατασκευαστούν 2 αντλιοστάσια, της υποζώνης Α6 (Ακτή Δυμαίων και Ιεροθέου) και της υποζώνης Α7 (Ακτή Δυμαίων και Ανθείας), τα οποία προωθούν τα συλλεγόμενα λύματα προς τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό και από εκεί στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Στην υποζώνη Α6 θα κατασκευαστούν συνολικά 2.273,00 μέτρα αγωγών και 1 αντλιοστάσιο. Αναλυτικά: 168,00 μέτρα PVC ς.41 διαμέτρων Φ400 και Φ630 αγωγοί ομβρίων, η κατασκευή των οποίων καθίσταται απαραίτητη, διότι κατά την εκσκαφή αναμένεται να καταστραφούν οι υφιστάμενοι παντορροϊκοί αγωγοί, λόγω της κακής κατάστασής τους και της στενότητας ορισμένων δρόμων.

Επίσης, 2.028,00 μέτρα αγωγών λυμάτων HDPE MRS100 10at διαμέτρων Φ250, Φ315, Φ355, Φ400, Φ500 και Φ630 και 77,00 μέτρα καταθλιπτικοί αγωγών HDPE MRS80 10at διαμέτρου Φ355.

Στην υποζώνη Α7 θα κατασκευαστούν συνολικά 4.928,00 μέτρα αγωγών και 1 αντλιοστάσιο. Αναλυτικά: 325,00 μέτρα PVC ς.41 διαμέτρου Φ400 αγωγοί ομβρίων, η κατασκευή των οποίων καθίσταται απαραίτητη, διότι κατά την εκσκαφή αναμένεται να καταστραφούν οι υφιστάμενοι παντορροϊκοί αγωγοί, λόγω της κακής κατάστασής τους και της στενότητας ορισμένων δρόμων.
Επίσης, 4.530,00 μέτρα αγωγών λυμάτων HDPE MRS100 10at διαμέτρων Φ250, Φ315, Φ355, Φ400, Φ500 και Φ560, 6,00 μετρα αγωγοί λυμάτων PVC ς.41 διαμέτρου Φ250 και 67,00 μέτρα καταθλιπτικοί αγωγοί HDPE MRS80 10at διαμέτρου Φ450.

ypodomes.com