Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 12.00 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Κ.Ε.Π. στον Άγιο Κωνσταντίνο  (Αγ. Κωνσταντίνου 95Α).