Ο Δήμαρχος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη:
Α Δέκα (10) ατόμων κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
Β Δύο (2) ατόμων κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr