Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας δύο  (2) μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει ότι προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς  του  κορωνοιού COVID-19, θα προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
100 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ/ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ –ΤΡΑΚΤΕΡ) 2
101 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ (ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ –ΤΡΑΚΤΕΡ) 1

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός πέντε (5) ημερών ήτοι από 23 Μαϊου 2020 έως και 27 Μαϊου 2020 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση , και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail:

[email protected]