Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτιου Βόνιτσας που έγινε την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου ορίσθηκε το νέο Συμβούλιo του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

Πρόεδρος ορίσθηκε ο δημοτικός σύμβουλος Παντελής Αποστολάκης ο οποίος ήταν πρόεδρος την προηγούμενη πενταετία.

Το έργο του κυρίου Παντελή Αποστολάκη την περίοδο 2014-2019 κρίθηκε επιτυχημένο με πολλές δράσεις και ενέργειες αναβάθμισης των δομών του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Κ Ανάπτυξης του Δήμου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Δήμαρχος Αποστολάκης Γεώργιος και η Δημοτική του ομάδα να εμπιστευτούν το μεγαλύτερο νομικό πρόσωπο του Δήμου πάλι στον κύριο Π. Αποστολάκη.

Αντιπρόεδρος ορίσθηκε ο νέος δημοτικός σύμβουλος, από την Πλαγιά Ξενοφώντας Καούρας

 

Αναλυτικά το νέο Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας:

Από την παράταξη «Δύναμη Πολιτών… του Δημάρχου Γεώργιου Αποστολάκη

Πρόεδρος: Παντελής Αποστολάκης (Δημοτικός Σύμβουλος)

Αντιπρόεδρος: Ξενοφώντας Καούρας (Δημοτικός Σύμβουλος)

Μέλος: Λεωνίδας Τζεφριός (Δημοτικός Σύμβουλος)

Μέλος: Αθηνά Καρέλου (Αντιδήμαρχος – Δημοτικός Σύμβουλος)

Μέλος: Γεώργιος Τσιλογιάννης (πολίτης)

 

Από την παράταξη « ΚΥΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ » του ΑΘανάσιου Κασόλα:

Μέλος: Μιχάλης Ζαχαράκης (Δημοτικός Σύμβουλος)

 

Από την παράταξη «Συμφωνία Ελπίδας» του Δημήτριου Μασούρα:

Μέλος: Ευθύμιος Μυλωνίδης (Δημοτικός Σύμβουλος)