Τρεις διαφορετικές  συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν αύριο Παρασκευή  27 Δεκεμβρίου στην αίθουσα Δ.Σ. του Δήμου Αμφιλοχίας, για λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων:

Ώρα 15:00

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμός ( αποτελέσματα χρήσεως , Γενική Εκμετάλλευση ) χρήσεως 2018 και έκθεση της Ο.Ε. προς το Δ.Σ.».
[ Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος ] .
ΘΕΜΑ 2ο: « ΄Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος ] .

Ώρα 16:00

ΘΕΜΑ 1ο : « Αποδοχή όρων σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account ) για τα ενταγμένα έργα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα « Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου » έτους 2019 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος ) ].
ΘΕΜΑ 2ο : « Διαγραφές εγγραφών βεβαιωτικών καταλόγων ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 3ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου
Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

Ώρα 17:00

ΘΕΜΑ 1ο : « Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2020 ».
ΘΕΜΑ 2ο : « Ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2020 ».

e-maistros.gr