Συνολικά Αποτελέσματα στo Δήμο: ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – 69 από 78 Εκλογικά Τμήματα

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
31.854 20.225 63,49% 884 4,37% 215 1,06% 19.126 94,57%

Συνολικά Αποτελέσματα στoν Δήμο

Συνδυασμός Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8.440 44,13%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΛΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8.066 42,17%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1.650 8,63%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 729 3,81%
ΦΟΡΟΥΜ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΟΤΣΟΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 241 1,26%