Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου ενημερώνει τους δικαιούχους ότι: 

Σύμφωνα με την  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11.3.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», παρατείνεται: 

α) για ένα (1) μήνα ή ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ)». 

β) «Επιδόματος Στέγασης» έως και 30/04/2020.

γ) «Επιδόματος Γέννησης»  έως 30/04/2020. 

δ) Προνοιακά – Αναπηρικά Επιδόματα, δίνεται παράταση 3 μηνών καταβολής της προνοιακής παροχής σε όσους δικαιούχους των οποίων οι αποφάσεις ΚΕΠΑ λήγουν έως 31/03/2020, ενώ παράλληλα  αναβάλλονται οι συνεδριάσεις αρμόδιων επιτροπών (ΚΕ.Π.Α) έως τέλος Μαρτίου. 

Επίσης, στα πλαίσια περιορισμού της διάδοσης του Κορωναϊού (COVID- 19)  είναι αναγκαίο η μείωση της φυσικής παρουσίας και παρακαλούνται οι δημότες να απευθύνονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας της Υπηρεσίας μας. Δεσμευόμαστε να εξαντλήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για την εξυπηρέτησή τους. 

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2631363426, 2631363400 

Ε- mail: [email protected]