Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου – Τμήμα Κοιμητηρίων, του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου λειτουργούν μηχανήματα POS και πλέον όλες οι οικονομικές συναλλαγές μπορούν να γίνονται με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.