Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θέρμου και της αναδόχου εταιρείας «Δρόσος Τ. – Ζησιμόπουλος Δ. Ε.Ε.» για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες δρόμου Τριανταφυλλέικα -ΚΟΣΚΙΝΑ Δήμου Θέρμου» προϋπολογισμού 600.000 ευρώ από πόρους του Υπ.Εσωτερικών.