Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου. Είναι πληρέστερη από τις προηγούμενες και διαβάστε τη προσεκτικά. Δώστε προσοχή και στα παραρτήματα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Το χρονοδιάγραμμα:

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:

από 06/08/2018 ώρα 15:00 έως 24/08/2018 ώρα 15:00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων).

Περίοδος υποβολής φακέλων δικαιολογητικών στα κατά τόπους Δ.ΙΕΚ ορίζεται:

από 17/08/2018 έως 28/08/2018 και κατά τις ώρες που θα ορίζονται με ανακοίνωση από τα κατά τόπους Δ.ΙΕΚ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ο φάκελος με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση θα κατατίθενται στο Δ.ΙΕΚ που αποτελεί την πρώτη επιλογή στην αίτηση.