Συνολικά Αποτελέσματα στo Δήμο: ΘΕΡΜΟΥ – 13 από 36 Εκλογικά Τμήματα

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
3.751 2.235 59,58% 50 2,24% 15 0,67% 2.170 97,09%

 

Συνδυασμός Επικεφαλής Ψήφοι Ποσοστό
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1.174 54,10%
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΣΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 599 27,60%
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 260 11,98%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΡΜΟΥ ΜΠΟΥΓΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 70 3,23%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 67 3,09%