Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, ενέκρινε κατά πλειοψηφία, το ψήφισμα που κατατέθηκε από τον δημοτικό σύμβουλο Νίκο Τζανάκο, εκ μέρους 22 δημοτικών συμβούλων που έφεραν το θέμα της απομάκρυνσης του αμιάντου από τις στέγες των 115 εργατικών κατοικιών στην συνοικία του Αγίου Νεκταρίου. 

Το ψήφισμα έχει ως εξής:

«Απομάκρυνση του άκρως επικίνδυνου αμιάντου από τις στέγες, σε 115 εργατικές κατοικίες στη συνοικία του Αγίου Νεκταρίου, αλλά και από άλλα ακίνητα (Αμιαντίτ, στέγαστρο στο λιμάνι κλπ) στο Δήμο της Πάτρας» και με δεδομένο πως το ζήτημα είναι πολύπλοκο, πολύπλευρο και αγγίζει-αφορά λόγω αρμοδιότητας, αρκετούς φορείς και κρατικές υπηρεσίες (είναι πολιτικό, νομικό, τεχνικό, ιατρικό, νομοτεχνικό κλπ)

 αποφασίζει: 

     Τη σύσταση Ειδικής  Επιτροπής η οποία θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το θέμα. Η επιτροπή θα αποτελείται από 13 μέλη:

   4 εκπροσώπους του Δήμου και 2 εκπροσώπους της Περιφέρειας δυτ. Ελλάδος. Επιπλέον εκπροσώπους, του Πανεπιστημίου, του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος, του Ιατρικού συλλόγου, του Δικηγορικού συλλόγου, του Επιμελητηρίου Αχαΐας καθώς και εκπρόσωπο του συλλόγου του Αγίου Νεκταρίου όσον αφορά το δικό τους ζήτημα.

   Επικεφαλής της Επιτροπής και υπεύθυνος για την σύγκλιση της θα είναι ο Δήμαρχος Πατρέων. 

    Καλούνται οι συμμετέχοντες φορείς όπως εκπροσωπηθούν στην επιτροπή από ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι και θα ασχοληθούν με το θέμα.

    Η Ειδική Επιτροπή προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της έχει τη δυνατότητα να ορίσει γνωμοδοτικές υποεπιτροπές είτε από τα ίδια μέλη της είτε από εξειδικευμένους επιστήμονες. 

 

Σκοπός της Επιτροπής είναι:

Να τεκμηριωθεί νομικά και πολιτικά η ευθύνη-υποχρέωση της πολιτείας προκειμένου να απαιτηθεί και να αναλάβει το κόστος ή να βρει χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ή άλλο φορέα όπως το Πράσινο Ταμείο, ώστε να απομακρυνθεί ο Αμίαντος από τις κατοικίες του Αγίου Νεκταρίου με βάση τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, με ταυτόχρονη αντικατάστασή του με άλλο υλικό. 

Να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις και συναντήσεις με την κυβέρνηση και με κάθε αρμόδιο φορέα

Να προβεί σε ενέργειες προκειμένου να έρθει το θέμα στη Βουλή με συγκεκριμένη πρόταση και αν χρειαστεί τροπολογία, η οποία θα δίνει λύσεις.

Να οργανωθούν ενημερωτικές συναντήσεις, ημερίδες, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των συμπολιτών για τον κίνδυνο από τον αμίαντο και  τον τρόπο απομάκρυνσης του.

Να κινήσει τη διαδικασία παροχής από την πολιτεία υπηρεσιών υγείας, ώστε να πραγματοποιηθούν ιατρικές εξετάσεις και να δοθεί κάθε βοήθεια στον τομέα της υγείας, ιδιαίτερα για όσους κατοικούν σε περιοχές υψηλού κινδύνου λόγω ύπαρξης αμιάντου.  

Να καταγραφούν τα κτίρια στην Πάτρα που έχουν αμίαντο και να προχωρήσει οργανωμένα η απομάκρυνση του αρχικά από δημόσια κτίρια και κτίρια Οργανισμών, Εταιρειών και Επιχειρήσεων. 

Στην επιτροπή θα συμμετέχει και υπηρεσιακός παράγων του Δήμου προκειμένου να υπάρξει και κάθε αναγκαία και σχετική βοήθεια από τις δημοτικές υπηρεσίες. 

Για τα πρακτικά της επιτροπής θα εφαρμοστεί η ίδια διαδικασία και στελέχωση, εκείνης των δημοτικών συμβουλίων με ευθύνη του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επανεισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο το αργότερο σε τρείς μήνες από σήμερα, τον Μάρτιο του 2020, προκειμένου να ενημερωθεί το συμβούλιο για την πορεία των παραπάνω και να επανακαθορίσει τη στάση του».