ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ  & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
4ου  Δημοτικού  Σχολείου Αγρινίου
Π. Σούλου  19
Αγρίνιο  –  Τ.Κ.  30132
Πληροφορίες : ΤΑΦΙΑΔΗΣ Νικόλαος
Τηλ: 6932417100

 

      

 

            ΠΡΟΣ:  κ. Δήμαρχο  Αγρινίου          

                Παπαναστασίου  Γεώργιο

 

                                                                                                                ΚΟΙΝ.: Δ/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών

                                          Δ.Αγρινίου(υ.τ.ε.)

 

ΘΕΜΑ: ΄΄ Έκφραση  Ευχαριστιών  – Αποκατάσταση   ελλείψεων ΄΄.

 

Σχετ.: α) Το αριθμ.πρωτ. 08/2016/19-12-2016  έγγραφό  μας.

           β)  Το αριθμ.πρωτ. 10/2017/01-02-2017  έγγραφό  μας.

 

1.- Σας  εκφράζουμε  τις θερμές  ευχαριστίες  μας  για  την  μέγιστη από μέρους σας    βοήθεια,   που  παρείχατε στο  σχολείο μας και σχετίζεται  με  την αποκατάσταση  ελλείψεων,  που άπτονται  σε  αρκετούς   τομείς  εύρυθμης  λειτουργίας  της  σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα σας  μεταφέρουμε  τις  θετικές  εντυπώσεις που αποκόμισαν  οι γονείς/μέλη  του συλλόγου μας  από  το αποτέλεσμα των  ενεργειών σας.

2.- Συγκεκριμένα  τόσο η δική  σας συμβολή όσο και της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,  στις  εργασίες  για  την  συντήρηση   των   κτηριακών υποδομών  του 4ου  Δημοτικού  Σχολείου  Αγρινίου αλλά  και την αποκατάσταση των  προ  πολλών  ετών  ελλείψεων/φθορών/βλαβών, αποτελεί ενέργεια όπου εκδηλώνεται το άμεσο ενδιαφέρον  σας   για   την αποφυγή  πλείστων   περιπτώσεων   δυσλειτουργίας   για   όσους  δραστηριοποιούνται & εκπαιδεύονται  στο  4ο Δημοτικό  Σχολείο. Περιπτώσεις  σχετικές  με  τις συνθήκες  α) ανθρώπινης υγιεινής , β) παρεχόμενων  υπηρεσιών εκπαίδευσης  και γ) ασφάλειας ανθρώπινης ζωής.

3.- Αποδεικνύεται  εμφανώς  ότι είστε  πραγματικός  αρωγός στην   προσπάθεια  ορθής   διαδικασίας  παροχής  γνώσεων  η  οποία  πρέπει  να   βασίζεται στα σωστά κίνητρα, στην ουσιαστική   κατανόηση  των δεδομένων  αλλά    και    στις   σωστές  υποδομές.

4.- Ευελπιστούμε   στις  καθ΄  όλα  επιβεβλημένες και  συνεχείς  εν  λόγω  παρεμβάσεις  σας,  που απώτερο   σκοπό  έχουν  την αναβάθμιση  των δομών εκπαίδευσης.

5.- Ευχαριστούμε  για   την κατανόηση  και   την συναίνεση, που  έμπρακτα  επιδείξατε στις  αναφορές  μας  για  τα  αυτονόητα.

Εκ  του  Δ.Σ.  του Συλλόγου

           Ο  Πρόεδρος                                                        Η  Γενική   Γραμματέας

 

Ταφιάδης   Νικόλαος                                                  Ταμπάκη    Κοραλία