Δια της παρούσης ανακοινώσεως αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις εγκάρδιες και ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς όλους τους συμπολίτες μας, που προσέφεραν και προσφέρουν ενδύματα και υποδήματα στο Σύλλογό μας, προκειμένου με τη σειρά μας να τα διαθέσουμε δωρεάν σε όλους όσους έχουν ανάγκη, χωρίς κανένα εισοδηματικό ή άλλο κριτήριο.

Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο πάρα πολλά απ’ αυτά τα είδη να μην είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και αναγκαζόμαστε να τα πετάμε, αφού δεν τα παίρνει κανείς, θερμά σας παρακαλούμε όπως κάνετε μια στοιχειώδη διαλογή πριν τα φέρετε στο Σύλλογό μας.

Αντιλαμβανόμαστε την καλή σας διάθεση και την επαινούμε και ευχόμαστε όπως ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ ανταποδώσει πολλαπλάσια σε σας και στις οικογένειές σας την προσφορά σας. Αλλά και πάλι θερμά σας παρακαλούμε όπως κάνετε μια προσεκτικότερη διαλογή των ειδών αυτών, έτσι ώστε να μην γίνετε κόπος χωρίς αποτέλεσμα.