Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου, ζητά να προσλάβει: Δύο(2) ειδικούς παιδαγωγούς- νηπιαγωγούς  με πλήρη απασχόληση (8ωρών).

Μία (1) νοσηλεύτρια, Π.Ε., ΤΕΙ, Δ.Ε. με πλήρη απασχόληση.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να υποβάλλουν σχετική αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, και το αντίστοιχο πτυχίο επιστημονικής εκπαίδευσης. Θα συνεκτιμηθούν κι άλλα προσόντα (εμπειρία στο αντικείμενο, μεταπτυχιακές σπουδές πτυχίο Η/Υ, ξένες γλώσσες, κλπ)

Έντυπα αιτήσεων θα παραδίδονται στο παράρτημα Αγρινίου, Περιφερειακός δρόμος Αγίου Χριστοφόρου περιοχή Γκένοβα τηλ.2641055035, 2641026400 και ώρες 7:45 – 15:45 καθημερινά, όπου θα κατατίθενται και τα δικαιολογητικά τους μέχρι και την Δευτέρα 20/03/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα παραπάνω τηλέφωνα.

 

Αγρίνιο 13/03/17

Ο Πρόεδρος                                                            Η Γραμματέας

Επαμεινώνδας Τάνταρος                                    Λαμπρινή Κολοβού