Καλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να υποβάλλουν σχετική αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, και το αντίστοιχο πτυχίο επιστημονικής εκπαίδευσης.

Έντυπα αιτήσεων θα δίδονται στο παράρτημα Αγρινίου, Περιφερειακός δρόμος Αγίου Χριστοφόρου περιοχή Γκένοβα τηλ.2641055035, 2641026400 και ώρες 7:45 – 15:45 καθημερινά, όπου θα κατατίθενται και τα δικαιολογητικά τους μέχρι και την Τετάρτη μεσημέρι 19/07/17

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα παραπάνω τηλέφωνα.

 

Αγρίνιο 11/07/17

  Ο Πρόεδρος                                                            Η Γραμματέας

Επαμεινώνδας Τάνταρος                                   Λαμπρινή Κολοβού