Στη συζήτηση που αφορά τις ΑΠΕ, είναι εξαιρετικά σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτές μπορούν να συνδυασθούν με νέους, πρωτόγνωρους τρόπους ιδιοπαραγωγής και εξελίσσοντας σταδιακά ένα νέο ενεργειακό -κοινωνικό περιβάλλον, της ενεργειακής δημοκρατίας.

Σημειώνουμε ενδεικτικά ότι στη Γερμανία το 42% της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ ανήκει στα νοικοκυριά και τους αγρότες και μόνο το 5,4% στις τέσσερις μεγάλες ενεργειακές επιχειρήσεις.

Ο νέος θεσμός που παρέχει αυτές τις νέες δυνατότητες, αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων και την ενεργειακή φτώχεια είναι οι ενεργειακές κοινότητες (ν.4513/18).