Ολοήμερη η λειτουργία του ΚΥΔ της Ένωσης Αγρινίου, για να υποδεχθεί τους παραγωγούς της …«τελευταίας στιγμής».  

Σήμερα, Τρίτη 18/6/2019, λήγει οριστικά η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019. Από αύριο Τετάρτη 19/6/2019  και μέχρι τις 15/7/2019, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με βάση τα προβλεπόμενα από τη σχετική κοινοτική οδηγία, θα παραλαμβάνονται αιτήσεις με ποινή καθυστέρησης ανά εργάσιμη μέρα, 1% επί του ποσού ενίσχυσης που θα είχε δικαίωμα να λάβει ο παραγωγός και 3% για όσους λάβουν δικαιώματα ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα για πρώτη φορά το 2019. 

Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή των δηλώσεων γίνεται πλέον στο νέο, άνετο χώρο όπου στεγάζονται όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, πάντα στα κεντρικά μας γραφεία στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο, αλλά και στα υποκαταστήματα και στις τοπικές μονάδες του Συνεταιρισμού.

Μετά τις 15/7/2019 δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις, αφού δεν θα μπορούν να καταχωρηθούν στο σύστημα του Οργανισμού πληρωμών.

Ο Α. Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ υπενθυμίζει ότι η υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για τη λήψη της επιδότησης όσο και για τη συμμετοχή στα αγροτικά προγράμματα. Παράλληλα με το ΟΣΔΕ, γίνεται και η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και η Δήλωση Καλλιέργειας-Εκτροφής στον ΕΛΓΑ, η αίτηση για την Εξισωτική Αποζημίωση.

Η Ένωση Αγρινίου είναι πρωτοπόρος και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών προς τους αγρότες, προσφέρει ταυτόχρονα ένα ολοκληρωμένο πλέγμα συμβουλευτικών και εμπράγματων υπηρεσιών, που διασφαλίζουν την επιδότηση και δημιουργούν τις συνθήκες αξιοποίησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε παραγωγού.