Προκειμένου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, να απαλλαγούν για το 2020 από τις εισφορές προς τον Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε.), καλούνται οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων όπως το συντομότερο προσέλθουν στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Αγρινίου, στην οδό Παπαϊωάννου 23.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν, είναι:

  • Ε1
  • Ε3
  • εις διπλούν το Εκκαθαριστικό του Φορολογικού Έτους 2018
  • Ασφαλιστική Ενημερότητα
  • αντίγραφο του Ο.Σ.Δ.Ε και
  • φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Ρένα Γραμμένου στο 2641.0.69029.