Τόσο ο υπουργός όσο και η διοίκηση του Ο.Π.Ε..Κ.Ε.Π.Ε., επέδειξαν πολιτική ορθοστασία κι υψηλό αίσθημα καθήκοντος, παραμερίζοντας τις όποιες φωνές ήθελαν κλειστό το Ο.Σ.Δ.Ε., ακόμη και στην on line εκδοχή του, για λόγους που υπηρετούν ξένα προς τον αγρότη συμφέροντα.

Η σχετική απόφαση ελήφθη προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ώστε να εξυπηρετηθούν οι παραγωγοί που επιθυμούν την άμεση ολοκλήρωσή της.

Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να καταθέσουν τις αιτήσεις τους εξουσιοδοτώντας ηλεκτρονικά εκπρόσωπο του Κ.Υ.Δ. σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο των εξουσιοδοτήσεων.

Συγκεκριμένα, η υποβολή των αιτήσεων στα κατά τόπους Κ.Υ.Δ. θα πραγματοποιείται μόνο με απομακρυσμένη επικοινωνία μεταξύ του παραγωγού και των υπαλλήλων των Κέντρων τα δε δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή εναλλακτικά με τη χρήση είτε ταχυδρομείου είτε υπηρεσιών ταχυδιανομής (κούριερ).

Τέλος, για την οριστικοποίηση της δήλωσης απαιτείται η προηγούμενη επικοινωνία μεταξύ εκπροσώπου του Κ.Υ.Δ. και αιτούντος. Σημειώνεται ότι σε ισχύ τίθεται και η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.