♦Ο ΑΔΜΗΕ ενέκρινε τους όρους σύνδεσης για τα αιολικά έργα σε Ναυπακτία και Θέρμο.

♦Αναμένονται άμεσα και οι υπόλοιπες εγκρίσεις για τα Αιολικά.

Η καλή είδηση των ημερών, …ίσως η μόνη αυτή την περίοδο: το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο της Ένωσης Αγρινίου στα ενεργειακά έργα εξελίσσετε απρόσκοπτα και με ρυθμούς καλύτερους και από εκείνους ακόμη που είχαν ανακοινωθεί στο αρχικό χρονοδιάγραμμα!

Ο ΑΔΜΗΕ «έδωσε» μόλις όρους σύνδεσης για τα Αιολικά έργα που οι Ενεργειακές Κοινότητες είχαν δρομολογήσει για τις περιοχές Ναυπακτίας και Θέρμου, ισχύος 63,6 MW (πίνακας), ενώ το προσεχές διάστημα αναμένονται οι όροι σύνδεσης και για τα υπόλοιπα Αιολικά έργα.

Υπενθυμίζουμε ότι η επένδυση στα Αιολικά ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ, το δε ετήσιο όφελος, με την ολοκλήρωση και λειτουργία τους, υπολογίζεται σε 45 εκατ. ευρώ.

Ποσό που δεν αφορά μόνο την Ένωση Αγρινίου και τις Ενεργειακές Κοινότητες που έχει συγκροτήσει, που δεν αφορά μόνο τις 1.748 οικογένειες που μετέχουν, αλλά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Σημειώνουμε ότι τα έργα ΑΠΕ της Ένωσης Αγρινίου είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε να αποτελέσουν πυρήνα αναζωογόνησης της τοπικής οικονομίας  συνολικά, με κάλυψη τοπικών αναγκών, με νέες θέσεις εργασίας και με διάχυση του παραγόμενου πλούτου.  

e-ea.gr