Η Ένωση Αγρινίου γνωστοποιεί ότι απ’ την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 αρχίζει η περίοδος παραλαβής των δικαιολογητικών για την Επιστροφή Φ.Π.Α.

Οι δικαιούχοι αγρότες καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του Συνεταιρισμού και στο Τμήμα Φ.Π.Α., στην Υπηρεσία Επιδοτήσεων, προσκομίζοντας:

• εκκαθαριστικό της Εφορίας ή το έντυπο Ε1,
• τιμολόγια και εκκαθαρίσεις έτους 2019

Η Ένωση Αγρινίου και το οργανωμένο Τμήμα Φ.Π.Α. συγκεντρώνει και καταχωρεί όλα τα τιμολόγια επιστροφής φόρου πώλησης αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας τη σχετική διαδικασία για την επιστροφή του ποσού που δικαιούται κάθε παραγωγός.

Προσοχή: Διορθωμένα παραστατικά ΔΕΝ θα γίνονται δεκτά ή φωτοαντίγραφα (λόγω απώλειας των πρωτοτύπων)

Οι παραγωγοί που για πρώτη φορά θα υποβάλουν Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ, θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών, μέχρι 31-12-2019.