Από τις 06/03/2017 έως τις 10/03/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 4.038.139,75 ευρώ.

Κατά κύριο λόγο οι πληρωμές αφορούν σε ανειλημμένες υποχρεώσεις από διάφορες δράσεις και προγράμματα.

Αναλυτικά ο σχετικός κατάλογος με τις πληρωμές ΕΔΩ.

e-ea.gr