Τις παρατηρήσεις τους διατύπωσαν οι ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΣΑΗ και ΑΔΜΗΕ, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για τις επιβαλλόμενες ρήτρες σε περίπτωση καθυστέρησης υλοποίησης έργων ενεργειακών διασυνδέσεων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα (ΕΣΜΗΕ).

Στην επιστολή της, η ΔΕΗ σχολίασε ότι, υπό ιδανικές συνθήκες η ταχεία υλοποίηση των έργων θα πρέπει να γίνεται με την παροχή κατάλληλων κινήτρων προς τους επενδυτές και όχι υπό τη «δαμόκλειο σπάθη» ρητρών, διευκρινίζοντας ωστόσο για το μέτρο ότι αν και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει να γίνει συνετή στάθμιση του ύψους αυτών των ρητρών ώστε να μη λειτουργήσουν αποτρεπτικά προς τους ενδιαφερόμενους, ναρκοθετώντας στο τέλος την ίδια την επένδυση.

Για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης, η ΔΕΗ θεωρεί ότι θα πρέπει να εξεταστεί η επέκταση της ρήτρας καθυστέρησης και στα κρίσιμα έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός του Διασυνδεδεμένου Συστήματος εφόσον, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η καθυστέρηση υλοποίησής τους επιβαρύνει την Επιχείρηση με ζημιές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, καλώντας παράλληλα τους αρμόδιους φορείς, όπως τη ΡΑΕ και το ΥΠΕΝ, να συμβάλουν ενεργά για την αποτροπή καθυστερήσεων που οφείλονται πρωτίστως σε γραφειοκρατικά κωλύματα.

Για αποσαφήνιση του τρόπου που επιμερίζονται οι ευθύνες σε περίπτωση καθυστερήσεων έκανε λόγο ο ΔΕΔΔΗΕ στα σχόλια που απέστειλε στη Ρυθμιστική Αρχή, με δεδομένο ότι σε τέτοια έργα εμπλέκονται και οι 2 Διαχειριστές με την αποπεράτωση των έργων να εξαρτάται από την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κι από τις 2 πλευρές.

Ο ΔΕΔΔΗΕ πρότεινε επίσης ο προσδιορισμός των ποινών να γίνεται με βάση το εγκεκριμένο ποσό από την Αρχή και όχι με βάση το προηγούμενο έτος, για το οποίο ενδέχεται να μην υπάρχει ακόμα έγκριση, σχολιάζοντας επίσης ότι το ύψος τους θα πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά για τις καθυστερήσεις και όχι για την ίδια την επένδυση. Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, για κάθε μήνα καθυστέρησης οι ρήτρες ορίζονται στο 3% των μη αποφευγόμενων ΥΚΩ του προηγούμενου έτους με μέγιστη ρήτρα ανά έτος, ίση με το 36% των μη αποφευγόμενων ΥΚΩ.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ), τόνισε την επείγουσα φύση υλοποίησης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών σημειώνοντας ότι το κόστος της επιπλέον ετήσιας δαπάνης για την ηλεκτροδότηση των ΜΔΝ (Κρήτη, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες) κυμαίνεται μεταξύ 600 και 700 εκατ. ευρώ, με τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια να δημιουργούν σοβαρό θέμα για την ενεργειακή τους ασφάλεια.

Στη βάση αυτή, τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης και εφαρμογής ενός σαφούς και στιβαρού πλαισίου επιβολής ρητρών σε περίπτωση καθυστερήσεων με το πρόστιμο για τον Φορέα Υλοποίησης να αντιστοιχεί στο πραγματικό ύψος της μη αποφευγόμενης δαπάνης για τους καταναλωτές και όχι σε ένα κλάσμα αυτής, για το οποίο, όπως λέει μεταξύ άλλων, δεν παρέχεται «καμία πραγματική βάση καθορισμού της αριθμητικής του τιμής».

Τέλος, στις παρατηρήσεις του ο ΑΔΜΗΕ, αναφέρθηκε στο νόμο 4412/2016 ο οποίος εμπεριέχει σαφείς και δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών, που μπορούν να αποδειχθούν χρονοβόρες, σχολιάζοντας ότι θα πρέπει να παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα παρέκλισης από το αρχικό χρονοδιάγραμμα προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες απόδοσης ευθυνών.

Πρόσθεσε επίσης ότι το γεγονός ότι ειδικά τα μεγάλα έργα δεν κατασκευάζεται αποκλειστικά από έναν ανάδοχο αλλά διαιρούνται σε επιμέρους τμήματα, δημιουργεί πιθανότητες καθυστερήσεων για το σύνολό τους, σχολιάζοντας ότι ένα έργο πολύ μικρότερου προϋπολογισμού ενδέχεται να ευθύνεται για τη μη απόδοση του κύριου έργου σε λειτουργία, καθιστώντας άδικο τον υπολογισμό της ρήτρας καθυστέρησης επί του συνόλου της δαπάνης.

Φίλιππος Παναγόπουλος – ypodomes.com