Στη Βουλή μεταφέρθηκε η ένταση που προκάλεσε η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο.