Κύριε Διοικητά

Με πολύ λύπη πληροφορηθήκαμε ως Δημοτική Αρχή την σκέψη και τον σχεδιασμό Σας για παύση της λειτουργίας του Καταστήματος Θέρμου της Εθνικής Τράπεζας.
Ο Δήμος Θέρμου είναι ένας ορεινός Δήμος και έχει ανάγκη τραπεζικού καταστήματος για να εξυπηρετούνται οι επαγγελματίες της ορεινής Τριχωνίδας και της ορεινής Ναυπακτίας που φτάνουν στην Πόλη μας.
Επίσης να τονίσω ότι είμαστε μια περιοχή με πολλούς συνταξιούχους που δεν δύνανται να μετακινηθούν στο Αγρίνιο και τυχόν παύση λειτουργίας του υπ΄ αριθ. 352 καταστήματος θα συρρικνώσει έτι περαιτέρω την πληθυσμιακή παρουσία μας.
Βέβαιοι ότι τα τύχουμε της θετικής ανταπόκρισης εκ των προτέρων Σας ευχαριστούμε.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ