Κατά τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Μαχαιριωτών της 4ης Νοεμβρίου 2018, ορίσθηκαν οι εκλογές για νέο Δ.Σ., Εξελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπους στην Ο.Π.Σ.Υ.Ξ. για το Σάββατο 08/12/2018. Η διάρκεια της ψηφοφορίας ορίστηκε από τις 12.00′ έως τις 18.00.

Κατά την ίδια Γ.Σ. συστάθηκε Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει τη διενέργεια των εκλογών και η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

-Αποστόλης Γεν. Καραγιάννης – Πρόεδρος
-Γεράσιμος Δημ. Μπούρχας – Μέλος
-Κωνσταντίνα Χρ. Γκούμα – Μέλος

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για τις προαναφερθείσες εκλογές, μπορούν να τηλεφωνήσουν έως και 25/11/2018 το αργότερο, στα εξής τηλέφωνα:
1)-6977455399 (ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ)
2)-6939035467 (ΜΠΟΥΡΧΑ ΑΘΗΝΑ)
3)-6976677821 (ΓΚΟΥΜΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ)
4)-6945803144 (ΤΣΙΝΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ)

Ενστάσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα θα γίνονται δεκτές τις τρεις επόμενες ημέρες των εκλογών, δηλαδή έως και την 11η Δεκεμβρίου 2018.