ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παραστείτε
το Σάββατο 4 Μαρτίου (Ψυχοσάββατο)
και ώρα 9:00 το πρωί, στο Δημοτικό Νεκροταφείο,
όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση
για την ανάπαυση των Ψυχών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ώρα 8:55 π.μ.: Πέρας προσέλευσης επισήμων
Ώρα 9:00 π.μ.: Τέλεση Μνημοσύνου

Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ