Έπειτα από καθυστέρηση δύο ετών και λίγο πριν από τις εκλογές, με απόφαση των υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής και Οικονομικών συγκροτήθηκε η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης της πρώην Ε.Ρ.Τ. ΑΕ, και των θυγατρικών της, που καταργήθηκαν στις 11 Ιουνίου 2013.

Μέλη της επιτροπής ορίστηκαν η Σοφία Διαμαντοπούλου, πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο Σωτήρη Βασιλάκος, υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών, και οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, Δημήτρης Δρόσος, Λεωνίδας Μαυρομήτρος και Στέφανος Κιουλάφας. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να προσκληθούν χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, επιστημονικά και άλλα θέματα.

typologies.gr