Από την Επιτροπή Πρωταθλήματος, ανακοινώνεται ότι ενόψει της έναρξης των πρωταθλημάτων Κ-12 (junior’s) και Κ-10 (projunior’s), αρχές 2019, για να γίνει δεκτή η συμμετοχή ενός σωματείου στα εν λόγω πρωταθλήματα και ειδικότερα στο πρωτάθλημα Κ-12 , του οποίου βασική προϋπόθεση είναι η έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας, θα πρέπει το σωματείο αυτό να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον 12 δελτία της κατηγορίας αυτής (γεννημένοι 2007 και 2008) κατά την ημέρα κατάθεσης της δήλωσης συμμετοχής.

Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις μεταβολών για αρχικές εγγραφές ποδοσφαιριστών που είναι γεννημένοι το 2007, είναι μέχρι 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ενώ από 2/1/2019 μπορούν να εκδοθούν δελτία και για τους ποδοσφαιριστές που είναι γεννημένοι το 2008.