Εργαζόμενοι Αγρινίου: «Αδύνατη η εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α. χωρίς προϋπολογισμό»

Το Σωματείο Εργαζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγρινίου σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων σχετικών με την μη ψήφιση του περιβαλλοντικού τέλους από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, γεγονός που έχει σαν συνέπεια την μη έγκριση του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για το έτος 2020, ενημερώνει τους δημότες ότι:

Οι εργαζόμενοι της Δ.Ε.Υ.Α.Α. γνωρίζουμε σε βάθος το μέγεθος, την έκταση και την πολυπλοκότητα των συστημάτων, των εγκαταστάσεων και των μηχανισμών οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, προκειμένου να παρέχονται στους δημότες μας υπηρεσίες.

Η μη ύπαρξη προϋπολογισμού καθιστά αδύνατη την εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Α σε ότι αφορά προμήθειες (καύσιμα, υδραυλικά είδη, χλώριο κ.λ.π.) καθώς και σε υπηρεσίες (αποκαταστάσεις βλαβών, νέες συνδέσεις, λειτουργία αντλιοστασίων, Βιολογικού Καθαρισμού, Διυλιστήρια Ύδρευσης κ.α.).

Καλούμε τους υπεύθυνους να αναλογιστούν τις συνέπειες του προβλήματος αυτού και να προβούν, το συντομότερο δυνατόν, στις απαραίτητες ενέργειες και αποφάσεις ώστε να δοθεί άμεσα λύση, προκειμένου η ΔΕΥΑΑ να ανταποκριθεί πλήρως στο έργο της.

Σωματείο Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου