Άρχισε το έργο αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες Μυρτιάς – Αγίας Σοφίας, που αποτελούνταν από αμιαντοσωλήνα, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών.