Σας γνωρίζουμε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου θα διεξάγει την ετήσια άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση αστικής πυρκαγιάς με την κωδική ονομασία «ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ ΙΙΙ», σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο ALEXANDER στην οδό Καλλέργη και Γληνού.