Τέρμα στο φτηνό τσίπουρο και τσικουδιά, μετά τη σημερινή καταδίκη της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο έκρινε ότι κακώς οι ελληνικές αρχές υποβάλουν σε χαμηλότερη φορολογία την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή τσίπουρου και τσικουδιάς σε σχέση με τα άλλα οινοπνευματώδη ποτά.

Σύμφωνα με την απόφαση των δικαστών, η Ελλάδα έχει εξαίρεση και μπορεί να επιβάλει χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης μόνο για το ούζο και όχι για το τσίπουρο και την τσικουδιά, όπου οφείλει πλέον να εξισώσει τον φόρο με αυτόν που επιβάλλεται στα υπόλοιπα οινοπνευματώδη, εγχώρια ή εισαγόμενα.

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει την εφαρμογή συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης μειωμένου κατά πενήντα τοις εκατό (50 %), σε σχέση με τον ισχύοντα κανονικό εθνικό συντελεστή, στην αιθυλική αλκοόλη η οποία προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή περιέχεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παρασκευάζουν οι επιχειρήσεις απόσταξης. Τα ίδια αυτά αλκοολούχα ποτά, όταν παρασκευάζονται από μικρούς διήμερους αποσταγματοποιούς, μεταξύ άλλων από απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιών, υπόκεινται σε εφάπαξ ή κατ’ αποκοπή φορολόγηση πενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (0,59 ευρώ) ανά χιλιόγραμμο έτοιμου προϊόντος.

naftemboriki.gr